BLOK KOPOLIMER

    Blok kopolimer, iki zaman oluşturulan bir kopolimerdir. Monomerler ile birlikte tekrar eden küme ve birimlere ait olan bloklardan oluşmaktadır. Makromolekülü yapısı ve bileşimi açısından farklılık gösteren istatistiksel ya da düzenli bir şekilde değişen homopolimer bloklarından meydana getirilmektedir. Doğrusal bir kopolimer olan blok kopolimerlere stereoblock kopolimer ismi de verilmektedir. Blok kopolimerlerin kendilerine has çeşitli özellikleri vardır. Peki, söz konusu özellikler nelerdir?

    Kategoriler: