Pandemi Sürecinde Dünyada Petro-Kimya Ürünleri Nasıl Etkilendi ve Nasıl Etkilenecek?

2019 yılının son aylarında Çin’de etkisini hissettirmeye başlayan COVID 19 salgını bütün sektörleri etkilediği gibi Petro-kimya sanayisinde de çeşitli değişi ve dönüşümlerin yaşanmasına neden oldu. Hastalığın bir ülke ile sınırlı kalmayıp ‘pandemi’ vasfını kazanması sadece üretim ve dağıtım kanallarını çok önemli ölçüde etkiledi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan salgın hastalık 2020 yılının ilk 6 ayında başta petrol ve petrol türevi ürünlerin üretiminde bir duraklama yaşandı. Hemen her fabrikanın üretimi durdurma veya üretimi yavaşlatma kararı aldığı dönemde sektörde yaşanabilecek daralma bütün paydaşları önemli ölçüde tedirgin etmiş durumda. Peki, gelecekte nasıl bir senaryo bizleri bekliyor?

Petro-Kimya Sektöründe 2020 Yılında Neler Olacak?

Petrol; on yıllardır uğruna çeşitli uğraşlar verdiği en önemli enerji kaynaklarından bir tanesidir. İnsanların ve bunların yanı sıra ülkelerin de büyük önem verdikleri Petrol sadece bir yakıt veya enerji kaynağı olarak değil pek çok ürünün temel maddesi olarak kabul ediliyor. Özellikle Petro-kimya sanayisi olarak adlandırılan ve dünyanın en stratejik sektörü olarak değerlendirilen alanda ürün ve hizmetlerin aksamaya başlaması insan hayatını doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilemeye başladı.

2020 yılının ilk 6 ayında gözlemlenen çok ciddi durgunluk hatta gerileme önümüzdeki 6 ayda büyük atılımların gerçekleştirilmesine zemin hazırladı diyebiliriz. Ancak petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan büyük düşüşlerin sektörel bazda ne tür yansımaları olacağını belirsizleştiriyor. 2020 ve sonrasında neler olabileceği ile alakalı 2 senaryodan bahsetmek gerekiyor.

Pandemi Devam Ederse Ne Olur?

COVID 19 pandemisinin devam etmesi ihtimali sadece petrokimya sektörünü değil bütün sektörleri ciddi derecede korkutuyor. Zira son dönemlerde çok dillendirilen ikinci dalga mı geliyor söylentileri sektöre yatırım yapmak isteyen girişimcileri korkutmuş durumda. Nitekim Petrokimya alanında yaşanacak dalgalanmaların sadece petrol üretim ve dağıtımı veya petrol türevi maddelerden elde edilen ürünlerin üretimi ile ilgili olmuyor. Dövizde yaşanan dalgalanmalar ve petrolün varil fiyatındaki hareketlenmeler sadece COVID 19 salgınını değil birden fazla faktörü devreye sokarak girişimcilerin gözünü korkutuyor.

Sektöre yeni giriş yapacak girişimcilerin yanı sıra hala yatırımları bulunan kimseler için de zaman zaman sektörden ayrılma düşüncesi baş gösterebiliyor. Ama oldukça stratejik olduğu ifade edilen bu sektörden dönemsel bir kriz nedeni ile ayrılmanın ne kadar mantıklı olacağı tartışılıyor. Zira krizin temel nedeni olan pandeminin 1 ay sonra tamamen bitmesi durumunda acele ile verilmiş bir kararın ciddi yatırımların zarar etmesine neden olabileceği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Üstelik günümüz şartları göz önüne alındığında petrolün henüz değer kaybetmediğini de ifade edebilmemiz mümkündür.

Pandemi Sona Ererse Ne Olur?

Pandemi sona ererse ne olur sorusu aslında biraz muğlak bir ifade olarak düşünülebilir. Zira pandemi sürecinin eninde sonunda tamamlanacağı bir gerçek. Burada anlatılmak istenen sürecin kısa vadede tamamlanmasıdır.

Pandemi yakın bir tarihte sona ermesi durumunda piyasaların kısa sürede toparlanabileceği ve üretim safhalarının eskisi kadar olmasa bile oldukça yüksek verimlilik düzeyinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Pandeminin yaz aylarında sona ermesi halinde 2020 yılı sonlarına doğru başta petrokimya sektörü olmak üzere bütün sektörlerin salgın öncesi döneme geri dönecekleri bir gerçektir.

Uzmanların görüşleri ve tahminleri petrol ve petrokimya konusunda henüz tam anlamı ile birbiri ile uyuşmasa da petrokimya ürünlerinin önemi normalleşme olmasa dahi sektörün ayakta kalması için adımlar atılmasını gerekli kılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.